Askkoppar

Wilma
Wilma – vår största askkopp, syskon med Wille.
Ciggen
Ciggen är en askkopp som kan hängas direkt på en vägg.

.