Kontakt

Adress:

Snärjeskogen AB
Snärjevägen 101
29393 Olofström

Telefon:

0708-224520
0454-88860

E-mail:

mats.karlsson@kasan-trading.se

Kåsan Trading AB är nu fusionerat med moderbolaget Snärjeskogen AB.